HeaderNew2563

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สมาชิก

saraban e  prg copy

สถิติ

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 5

สัปดาห์นี้ 64

เดือนนี้ 163

ทั้งหมด 14889

Currently are 4 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สำนักปลัด

สำนักปลัด

 

   

 

 

pl lumduen2

นางสาวชวาลา  ชอบธรรม

หัวหน้าสำนักปลัด  

 

 

0167 

นางสาวขวัญใจ  บุญมีมาก

นักจัดการงานทั่วไป 

 pl 1chalalai

นางสาวปัทมา  ดาวเรืองรัมย์

นักทรัพยากรบุคคล

pl manatapan

นายวรรัตน์  สีดอกรัก

นิติกร

pl somkiat

นางนรีกานต์  ดาวเรืองรัมย์

นักพัฒนาชุมชน

pl somkiat

นางสาวณัฐกมล  แดนแก้ว

นักพัฒนาชุมชน

pl pitchapat 

นางเมธิชา  วาระรัมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

tanawut1

นายปริวรรต  ดาวเรืองรัมย์

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

malisa 

นางสาวช้องลักษณ์มน  พวงไธสง

นักสุขาภิบาล

zero

นายเกษตรศาสตร์  สุวรรณวิโรจน์

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

pl eakkarach

นายพันธกานต์  มิ่งวัฒนกุล

เจ้าพนักงานธุรการ

pl jitlada

ว่าที่ร.ต. พีรพล  โพธิชัย

นักพัฒนาชุมชน

zero

นายวุฒิชาติ   บุ้งทอง

คนงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ)

pl leang

นางสาวสุรินธิดา มณีทอง

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

pl sumreuy 

นางคำขวัญ  ตุลาเพียน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

pl sumreuy 

นายกนกศักดิ์  หอมดวง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

 pl sumreuy 

นายธนิต  พงษ์อินทร์วงศ์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 

pl sumreuy 

นางสาวอันจุรี  ศรีนาแพง

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 

 

 

pl sumreuy 

นางสาวจีระภา  แสนบุญศิริ

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 

 

foot33