HeaderNew2563

  • jquery slider
1 2 3 4 5
wowslider by WOWSlider.com v8.7

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สมาชิก

saraban e  prg copy

สถิติ

วันนี้ 0

เมื่อวานนี้ 10

สัปดาห์นี้ 22

เดือนนี้ 100

ทั้งหมด 10692

Currently are 3 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

สำนักปลัด

สำนักปลัด

 

 

 

016

นางสาวชวาลา  ชอบธรรม

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 9

นางสุทธิลักษณ์  วรกิตติ์ไพศาล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 4

นายวรรัตน์  สีดอกรัก

นิติกรชำนาญการ

 5

นางนรีกานต์  ดาวเรืองรัมย์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

6

นายปริวรรต  ดาวเรืองรัมย์

เจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 

nat2

นายพันธกานต์  มิ่งวัฒนกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 10

นางสาวขวัญใจ  บุญมีมาก

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 jieb

นางสาวปัทมา  ดาวเรืองรัมย์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

1 

 

นางสาวณัฐกมล แดนแก้ว

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

na

นางเมธิชา วาระรัมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

นายเกษตรศาสตร์  สุวรรณวิโรจน์

เจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 

นางสาวช้องลักษณ์มน  พวงไธสง

นักวิชาการสุขาภิบาล

นายวุฒิชาติ  บุ้งทอง

คนงานทั่วไป (่ลูกจ้างประจำ)

scan0015

นายกนกศักดิ์  หอมดวง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

scan0010 

นายธนิต  พงษ์อินทร์วงศ์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 8

นางคำขวัญ  ตุลาเพียน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 11 

นางสาวสุรินธิดา  มณีทอง

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 

น.ส.จีระภา แสนบุญศิริ

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

mus 

นางสาวอันจุรี  ศรีนาแพง

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 

13 

นางบังอร  สิมมามี

คนครัว

 

scan0019 

นายทองใส  คำนอก

พนักงานขับรถยนต์

 

นายสงค์  ลาหนองแคน

พนักงานขับรถยนต์


 

นายณัฐพงษ์  ดาวเรรัมย์

พนักงานขับรถยนต์

 
 

foot33