แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

-ส่วนที่1รายละเอียดดังนี้>>>>

-ส่วนที่2รายละเอียดดังนี้>>>>